HONDA

AccordCR-V / Civic / FR-V / Kaikki mallit

MALLIVAKIOMOTORWISEVAKIOMOTORWISEHINTAKYSELY / TILAUS
Accord -> 2009
Accord 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm499€Kassalle
Accord 2.2 i-DTEC 150hv150hv190hv350 Nm420 Nm499€Kassalle
Accord 2.2 i-DTEC 180hv180hv210hv380 Nm430 Nm499€Kassalle
Accord 2010 ->
Accord 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm599€Kassalle
Accord 2.2 i-DTEC 150hv150hv190hv350 Nm420 Nm599€Kassalle
Accord 2.2 i-DTEC 180hv180hv210hv380 Nm430 Nm599€Kassalle
CR-V 2002 - 2006
CR-V 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm499€Kassalle
CR-V 2007 - 2009
CR-V 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm499€Kassalle
CR-V 2.2 i-DTEC 150hv150hv190hv350 Nm420 Nm499€Kassalle
CR-V 2010 - 2011
CR-V 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm599€Kassalle
CR-V 2.2 i-DTEC 150hv150hv190hv350 Nm420 Nm599€Kassalle
CR-V 2011 ->
CR-V 1.6 i-DTEC 120hv120hv150hv300 Nm360 Nm599€Kassalle
CR-V 2.2 i-DTEC 150hv150hv190hv350 Nm420 Nm599€Kassalle
Civic 2002 - 2005
Civic 1.7 CDTi 100hv100hv130hv220 Nm270 Nm499€Kassalle
Civic 2006 - 2009
Civic 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm499€Kassalle
Civic 2.2 i-DTEC150hv175hv350 Nm380 Nm499€Kassalle
Civic 2010 - 2012
Civic 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm599€Kassalle
Civic 2.2 i-DTEC150hv175hv350 Nm380 Nm599€Kassalle
Civic 2013 ->
Civic 1.6 i-DTEC 120hv120hv150hv300 Nm360 Nm599€Kassalle
Civic 2.2 i-DTEC 150hv150hv175hv350 Nm380 Nm599€Kassalle
FR-V 2004 - 2009
FR-V 2.2 CTDi 140hv140hv185hv340 Nm400 Nm499€Kassalle