MAZDA

Mazda2Mazda3 / Mazda5 / Mazda6 / Kaikki mallit

MALLIVAKIOMOTORWISEVAKIOMOTORWISEHINTAKYSELY / TILAUS
Mazda2 2003 - 2006
Mazda2 1.4 CiTD 68hv68hv92hv160 Nm210 Nm499€Kassalle
Mazda2 2007 - 2009
Mazda2 1.3i 75hv75hv82hv121 Nm133 Nm499€Kassalle
Mazda2 1.3i 86hv86hv84hv121 Nm133 Nm499€Kassalle
Mazda2 1.4 CiTD 68hv68hv92hv160 Nm210 Nm499€Kassalle
Mazda2 1.5i 103hv103hv113hv137 Nm150 Nm499€Kassalle
Mazda2 2010 - 2013
Mazda2 1.3i 75hv75hv82hv121 Nm133 Nm599€Kassalle
Mazda2 1.3i 86hv86hv84hv121 Nm133 Nm599€Kassalle
Mazda2 1.4 CiTD 68hv68hv92hv160 Nm210 Nm599€Kassalle
Mazda2 1.5i 103hv103hv113hv137 Nm150 Nm599€Kassalle
Mazda3 2003 - 2009
Mazda3 1.4i 16v 84hv84hv90hv122 Nm135 Nm499€Kassalle
Mazda3 1.6 CiTD 109hv109hv140hv240 Nm290 Nm499€Kassalle
Mazda3 1.6 CiTD 110hv110hv140hv245 Nm315 Nm499€Kassalle
Mazda3 1.6 CiTD 90hv90hv120hv210 Nm260 Nm499€Kassalle
Mazda3 1.6i 16v 105hv105hv115hv145 Nm160 Nm499€Kassalle
Mazda3 2.0 CiTD 143hv143hv170hv360 Nm410 Nm499€Kassalle
Mazda3 2.2 CiTD 185hv185hv210hv400 Nm470 Nm499€Kassalle
Mazda3 MPS 260hv260hv305hv380 Nm450 Nm499€Kassalle
Mazda3 2009
Mazda3 1.6 CiTD 109hv109hv140hv240 Nm290 Nm499€Kassalle
Mazda3 1.6 CiTD 115hv115hv140hv270 Nm330 Nm499€Kassalle
Mazda3 2.2 CITD 150hv150hv210hv360 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda3 2.2 CiTD 185hv185hv210hv400 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda3 2.3 DISI Turbo MPS260hv305hv380 Nm450 Nm499€Kassalle
Mazda3 2010 - 2013
Mazda3 1.6 CiTD 109hv109hv140hv240 Nm290 Nm599€Kassalle
Mazda3 1.6 CiTD 115hv115hv140hv270 Nm330 Nm599€Kassalle
Mazda3 2.2 CITD 150hv150hv210hv360 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda3 2.2 CiTD 185hv185hv210hv400 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda3 2.3 DISI Turbo MPS260hv305hv380 Nm450 Nm599€Kassalle
Mazda5 2004 - 2009
Mazda5 1.6 CiTD 115hv115hv140hv270 Nm330 Nm499€Kassalle
Mazda5 2.0 CiTD 110hv110hv140hv310 Nm385 Nm499€Kassalle
Mazda5 2.0 CiTD 143hv143hv169hv360 Nm420 Nm499€Kassalle
Mazda5 2010 ->
Mazda5 1.6 CiTD 115hv115hv140hv270 Nm330 Nm599€Kassalle
Mazda5 2.0 CiTD 110hv110hv140hv310 Nm385 Nm599€Kassalle
Mazda5 2.0 CiTD 143hv143hv169hv360 Nm420 Nm599€Kassalle
Mazda6 2003 - 2008
Mazda6 1.8i 16v 120hv120hv130hv165 Nm180 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0 CiTD 120hv120hv170hv310 Nm370 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0 CiTD 121hv121hv170hv320 Nm370 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0 CiTD 136hv136hv170hv310 Nm370 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0 CiTD 140hv140hv170hv330 Nm400 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0 CiTD 143hv143hv170hv360 Nm410 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.3 DISI Turbo MPS260hv305hv380 Nm450 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.5 S-VT 170hv170hv180hv226 Nm240 Nm499€Kassalle
Mazda6 2008 - 2009
Mazda6 2.0 CiTD 140hv140hv170hv330 Nm400 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.0i 16v 155hv155hv165hv193 Nm208 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 129hv129hv200hv340 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 163hv163hv200hv360 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 180hv180hv200hv400 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 185hv185hv205hv400 Nm460 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.3 DISI Turbo MPS260hv305hv380 Nm450 Nm499€Kassalle
Mazda6 2.5 S-VT 170hv170hv180hv226 Nm240 Nm499€Kassalle
Mazda6 2010 - 2012
Mazda6 2.0 CiTD 140hv140hv170hv330 Nm400 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.0i 16v 155hv155hv165hv193 Nm208 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 129hv129hv200hv340 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 163hv163hv200hv360 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 180hv180hv200hv400 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.2 CiTD 185hv185hv205hv400 Nm460 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.3 DISI Turbo MPS260hv305hv380 Nm450 Nm599€Kassalle
Mazda6 2.5 S-VT 170hv170hv180hv226 Nm240 Nm599€Kassalle